Luník IX
Dnes je Pondelok 28. mája 2018,02:55:13. Meniny má Viliam, zajtra oslavuje Vilma.

Vybudovanie kamerového systému v Mestskej časti Košice – Luník IX

 kamera    Oznamujeme Vám, že dňom 21. decembra 2015 bola spustená skúšobná prevádzka kamerového systému s ostrým štartom od 1. januára 2016.

 Hlavným cieľom projektu je eliminovať a zabraňovať páchaniu trestnej činnosti vo vybraných lokalitách MČ a to predovšetkým, kde je väčšia koncentrácia a pohyb občanov. Vybudovaním kamerového systému je  snaha potláčať a posilňovať dozor nad verejným poriadkom. Týmto spôsobom bude zabezpečená ochrana zdravia a majetku obyvateľov a tiež majetku fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území MČ. Vybudovanie kamerového systému v MČ vychádza z požiadaviek Miestneho úradu, ale i z požiadaviek samotných občanov, ktorí žiadajú o inštalovanie kamier v lokalitách možného výskytu páchania protispoločenskej a trestnej činnosti.

Kamery snímajú verejné priestranstva:

-    autobusová zastávka na vstupe a na výstupe z MČ 

-    veľké parkovisko medzi ulicami Hrebendovej 1,3 a Podjavorinskej 6,8

-    parkovisko na Hrebendovej 1,3 a vstup do bytového domu na Hrebendovej 1 a 3 

-    zadný vstup do budovy Miestneho úradu 

Monitorovacie miesta sú napojené na obslužné pracovisko na Miestnom úrade s 24 hodinovou nepretržitou prevádzkou. Od zamýšľaného vybudovania kamerového systému očakávame, že občania našej MČ, ale i občania zdržujúci a pohybujúci sa po MČ budú si vedomí nainštalovaného kamerového zariadenia. Z tohto dôvodu sa nebudú dopúšťať páchania kriminality, respektíve inej protispoločenskej činnosti, pričom sú tak i zároveň informovaní o ochrane svojho majetku pred nezákonným konaním ostatných.

Kamery sú vybavené automatickým prepínaním denného a nočného režimu. V priestore obslužného pracoviska  je inštalované záznamové zariadenie a LCD monitor, do ktorého je privádzaný signál z kamerového systému. Zariadenie je určené na obsluhu a zálohovanie zaznamenaných videozáznamov v zmysle zákona.

Náklady na kamerový systém hradené z rozpočtu MČ KE – Luník IX  vo výške                              2320,86 € 

Veríme, že tento projekt prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany majetku MČ ako aj jej obyvateľov a návštevníkov.